Tīrā patiesība! Un to var dabūt gatavu visai vienkārši!


Ir tikai vajadzīgs konflikts un advokāts!

To pierāda gadījums Īrijā, kur puisītis saņēma 10 tūkstošu mārciņu kompensāciju par apmelošanu. Dublinas 5 gadus veco iedzīvotāju Taigu Muniju apsūdzēja čipsu pakas zādzībā.
Taigs un viņa māte ieradās vietējā supermārketā Lidl, lai iepirktu produktus. Viņus aizturēja supermārketa pārdevējs, kurš satvēra bērnu aiz rokas. Vīrietis apgalvoja, ka puisītis ir nozadzis čipsu paku.
Galu galā lieta nonāca līdz tiesai. Taiga advokāte tiesā apgalvoja, ka viņas klientam tika izdarīts morāls kaitējums, jo incidenta rezultātā bērns izjutis stresu. Bez tam cietusi ir arī bērna reputācija. Bet tas, ka pārdevējs satvēra bērnu aiz rokas, var tikt kvalificēts kā nelikumīga brīvības atņemšana un aizvainošana. Tiesa piesprieda kompānijai Lidl izmaksāt bērnam kompensāciju 10 tūkstošu mārciņu apmērā.